فلکس-تک-cj
فرایند آب پارسیان- دستگاه تصفیه آب خانگی
فلکس-تک-cj
فرایند آب پارسیان- دستگاه تصفیه آب خانگی

فلکس تک cj

Call for Price

در انبار

تصفیه آب فلکس تک cj

مناسب جهت فضاهای کوچک

ساخت تایوان تحت لیسانس امریکا

6 مرحله فیلتراسیون  به روش اسمز معکوس

قابلیت نصب بصورت زیر سینکی و رومیزی

دارای شیر برداشت روی دستگاه