تصفیه آب فلکس-تک-g300
تصفیه آب فلکس-تک-g300
فرایند آب پارسیان- دستگاه تصفیه آب خانگی
تصفیه آب فلکس-تک-g300
تصفیه آب فلکس-تک-g300
فرایند آب پارسیان- دستگاه تصفیه آب خانگی

تصفیه آب فلکس-تک-g300

1,250,000 تومان

در انبار

تصفیه آب فلکس-تک-g300

مناسب جهت فضاهای کوچک

ساخت تایوان تحت لیسانس امریکا

6 مرحله فیلتراسیون  به روش اسمز معکوس

قابلیت نصب بصورت زیر سینکی و رومیزی

دارای شیر برداشت روی دستگاه

مقایسه