tds چيست و ميزان استاندارد آن چقدر است؟

tds چيست و ميزان استاندارد آن چقدر است؟

tds چيست و ميزان استاندارد آن چقدر است؟ شاید بارها تفاوت مزه و بو و طعم آب های مختلف را متوجه شده باشید در صورتی که آب خالص بی رنگ، بی بو ، و بی مزه میباشد. این را باید بدانیم که آب یک حلال خوب است و به راحتی ناخالصی ها را در خود نگه میدارد.

مواد محلول در آب از نظر ماهیت یا آلی هستند یا غیر آلی.

مواد غیر آلی شامل مواد معدنی،فلزات و گاز ها میباشند. اجزاء آلی محلول در آب شامل مواد حاصل از تجزیه گیاهان ،مواد شیمیایی آلی و گاز های آلی هستند. آلاینده های آلی معمولا باعث بروزطعم و رنگ و بوی نامطلوب میشوند اکثر مواد آلی به صورت محلول هستند.

برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطان زاست.البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب مضر نیستند. اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است.

به هر مواد معدنی، نمک، فلزات، کاتیونها یا آنیونهای محلول در آب ،مواد جامد محلول گفته میشود . به طور کلی tds (کل مواد جامد محلول در آب)به  مقدار کل از یون های همراه، از جمله مواد معدنی، نمک و یا فلزات محلول در یک حجم معین از آب گفته میشود.

به طور کلی، غلظت کل مواد جامد محلول از مجموع کاتیون (با بار مثبت) و آنیون (بار منفی) یون ها در آب است.

واحد سنجش TDS،میلی گرم در لیتر Mg/l میباشدکه از آن با اصطلاح PPM یاد میکنند.

مقدار مطلوب کل جامدات محلول در آب در استاندارد ذکر نشده است اما آنچه مسلم است هرچه میزان ناخالصی های محلول در آب به خصوص آن دسته از ناخالصی هایی که برای بدن مضر میباشد کمتر باشد ،آب گوارا تر و سالم تر خواهد بود.به طور كلي براي هر منطقه جغرافيايي با توجه به شرايط  آب آن محدوده ميزان املاح جامد مجاز در نظر گرفته ميشود و به طور كلي با كمك دستگاه هاي اسمز معكوس استاندارد اين فاكتور بين ۲۰ تا ۱۰۰ ppm در نظر گرفته ميشود.  دستگاه های تصفیه آب roکمک شایان توجهی به کاهش این مواد در آب آشامیدنی کرده است و آب را برای نوشیدن مناسبتر و مطلوبتر میکند.

 

اخبار مرتبط

Theme Settings