چه چیزی ما را متمایز کرده است؟

چه چیزی ما را متمایز کرده است؟

 

کلیه دستگاه های این شرکت از بهترین کیفیت و مقاومت برخوردار بوده و دارای گارانتی می باشند

 

 

دلایل تفاوت در کیفیت با وجود تشابه ظاهری دستگاه تصفیه آب

امروزه در بازار کشور دستگاه های بسیاری با ظاهر مشابه وجود دارد. تفاوت در قیمت این دستگاه ها از تفاوت در کیفیت قطعات و کیفیت ساخت ناشی می شود. تمامی تجهیزات به کار رفته در این دستگاه ها انواع مختلفی دارند. حتی اگر قطعات با کیفیت به صورت مناسب ساخته نشوند باز هم کارکرد مناسب نخواهد داشت. از این رو استفاده از تجهیزات با کیفیت و ساخت صحیح دستگاه عامل بسیار مهمی در قیمت و کارکرد دستگاه ها می باشد. به عنوان مثال اگر پمپ این دستگاه به درستی انتخاب نشود نمی تواند مقدار آب مورد نیاز را با فشار مناسب به ممبران برساند و در نتیجه دستگاه تصفیه آب عملکرد مناسب نخواهد داشت. یا به عنوان مثال دیگر اگر از ممبران های بی کیفیت استفاده شود، کیفیت آب تصفیه شده مناسب نخواهد بود.

گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب

یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در زمینه ی دستگاه های تصفیه آب ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب می باشد. شرکت فرآیند آب پارسیان به عنوان بزرگترین تأمین کننده ی دستگاه ها و تجهیزات تصفیه آب خانگی، کلیه ی دستگاه های خود را گارانتی می نماید.

 

چه چیزی ما را متمایز کرده است؟کلیه قطعات و فیلترهای تصفیه آب فرایند آب پارسیان دارای استانداردهای بین المللی از نهاد های معتبر جهانی می باشند. این استانداردها به شما اطمینان می دهند که این محصول از نظر عملکرد، کیفیت و بهداشت کاملا تایید شده است. خرید دستگاه تصفیه آب استاندارد و بهداشتی که گواهینامه های استاندارد بین المللی را دارا باشد به شما اطمینان می دهد که تلاش شما برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی خانواده تان بی فایده نیست و می توانید با آرامش بیشتری برای سلامتی فرزندانتان برنامه ریزی کنید. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑهداﺷﺘﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه های ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ها ﺟهت ﺗﺼﻔﯿﻪ آب، در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوزه هم ﻣﯿهنان ﻋﺰﯾﺰ و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ، ورود دﺳﺘﮕﺎه ها و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨها ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑهداﺷﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ های ﺟﺴﻤﯽ و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧها ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻗﺴﻤﺖ های ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه های ﺗﺼﻔﯿﻪ آب فرایند آب پارسیان را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه های ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﻓﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺟهت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار دهیم

nsf

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ دلیل برای استفاده ازدستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی بدون شک یکی از ضروری ترین و در عین حال سودمندترین کالاهایی است که می تواند در منزل شما وجود داشته باشد. اگر هنوز هم نسبت به منافع این محصول،به نتیجه نرسیده اید،در زیر ۱۰ دلیل برای استفاده ازدستگاه تصفیه آب خانگی را ذکر کرده ایم:

 

۱– آب تصفیه شده به مراتب گوارا تر و با کیفیت تر از آب لوله کشی بوده و عاری از هرگونه کلر و ماده شیمیایی دیگر است.

۲–این دستگاه ها درست قبل از مصرف آب ، کلیه ناخالصی ها و آلاینده های محلول در آب ، نظیر : نیترات ، سرب ، آرسنیک ، کادمیوم و … را از آب حذف کرده و در نتیجه این مواد مضر وارد بدن شما و فرزندانتان نمی شود.

۳–دستگاه تصفیه آب ، یک کارخانه کوچک و مجهز در منزل شماست که آب سالم تولید می کند و هزینه های آن به مراتب از تهیه آب معدنی کمتر و کیفیت آب تولید شده توسط آن ، از آب معدنی بسیار بهتر است

۴ – با حذف کلر، زنگ، بو، تخم انگلها، شن و ماسه و مواد شیمیایی  از آب شهری ، خطر ابتلا به سرطان رکتوم ، سرطان روده و سرطان مثانه را تا حدزیادی کاهش می یابد

۵ – نوشیدن آب سالم ، خطر ابتلا به بیش از ۲۰ درصد از بیماری ها را به طور کامل از بین برده و منجر به سلامتی بیشتر شما و فرزندانتان می شود.

۶ – دستگاه تصفیه آب خانگی ، علاوه بر تامین آب آشامیدنی ، آب پاکیزه و سالم برای پخت و پز را نیز تامین می کند.

۷ –با حذف بسیاری از آلاینده ها ، خطر ابتلا به انواع بیماری های گوارشی کاهش پیدا می کند.

۸ – نوشیدن آب خالص و گوارا توسط کودکان شما ، باعث بهبود واکنش های ذهنی و فیزیکی آنها شده و نشاط بیشتری را برای آنها به ارمغان می آورد

۹–آب خالص ، باعث افزایش رشد موها و طراوت و شادابی آنها شده و از ریزش موها جلوگیری می کند.

۱۰– دستگاه تصفیه آب خانگی ، بعنوان یک سنگر دفاعی در برابر بیش از ۲۱۰۰ نوع آلاینده شناخته شده که ممکن است در آب موجود باشند عمل کرده و از شما و فرزندانتان محافظت می کند

 

 

 

 

مطالب مشابه

هوا ی منزل

هوا ی منزل را پاکیزه نگه داریم

۱۲ گازهای منتشر شده توسط وسایل خانگی می تواند مشکلاتی...

تنظیمات قالب