فيلتر ممبران دستگاه تصفيه آب خانگي
فيلتر ممبران دستگاه تصفيه آب خانگي

فیلتر ممبران ۷۵ گالن

75,000 تومان

در انبار

فیلتر ممبران یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.

مقایسه

توضیحات محصول

فیلتر ممبران

فیلتر ممبران یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.
بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها
میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر
نیز از این مقدار بزرگتر هستند

Theme Settings